Faleminderit per porosine!

Ju lutem paguaj urdhrin në llogarinë tonë bankar.

IBAN: SK6883300000002800911602
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Referenca e pagesës 1: Juaj emri, mbiemri.
Referenca e pagesës 2 (nëse është e disponueshme): Adresa.

1 x Relax Pills - 49 EUR
2 x Relax Pills - 89 EUR
3 x Relax Pills - 125 EUR
4 x Relax Pills - 153 EUR
5 x Relax Pills - 184 EUR
6 x Relax Pills - 206 EUR
12 x Relax Pills - 291 EUR

Transporti standard është pa pagesë.
Shpenzimet express të transportit kushtojnë 18 EUR.


Nëse nuk jeni në Evropë, plotësoni hollësi të tjera:
Kompania: SOULI Company s.r.o
Rruga: J. Vojtassaka 3148/8
Kodi postar: 01008
Qyteti: Zilina
Shteti: Slovakia


Ne do ta dërgojmë produktin në adresën tuaj, kur ne do të marrim pagesë nga ju.
Nëse keni pyetje, ju lutemi shkruani në info@stimulant.cz.