از سفارش شما متشکریم!

لطفا برای محصولات با انتقال بانک به حساب ما پرداخت کنید.

IBAN: SK6883300000002800911602
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

مرجع پرداخت 1: نام، نام خانوادگی شما
مرجع پرداخت 2 (در صورت وجود): آدرس

1 x Relax Pills - 49 EUR
2 x Relax Pills - 89 EUR
3 x Relax Pills - 125 EUR
4 x Relax Pills - 153 EUR
5 x Relax Pills - 184 EUR
6 x Relax Pills - 206 EUR
12 x Relax Pills - 291 EUR

حمل و نقل استاندارد رایگان است.
هزینه حمل و نقل اکسپرس 18 یورو.


اگر در اروپا نیستید، جزئیات دیگر را پر کنید:
شرکت: SOULI Company s.r.o
خیابان: J. Vojtassaka 3148/8
کد پستی: 01008
شهر: Zilina
کشور: Slovakia


وقتی پرداخت شما را دریافت میکنیم، محصولات ارسال میشوند.
اگر سوالی دارید لطفا به info@stimulant.cz بنویسید.