Cảm ơn bạn đã đặt hàng của bạn!

Vui lòng thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của chúng tôi.

IBAN: SK6883300000002800911602
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Tham chiếu thanh toán 1: Tên, họ của bạn.
Tham chiếu thanh toán 2 (nếu có): Địa chỉ.

1 x Relax Pills - 49 EUR
2 x Relax Pills - 89 EUR
3 x Relax Pills - 125 EUR
4 x Relax Pills - 153 EUR
5 x Relax Pills - 184 EUR
6 x Relax Pills - 206 EUR
12 x Relax Pills - 291 EUR

Vận chuyển tiêu chuẩn là miễn phí.
Chi phí vận chuyển nhanh 18 EUR.


Nếu bạn không ở Châu Âu, hãy điền vào các chi tiết khác:
Công ty: SOULI Company s.r.o
Đường: J. Vojtassaka 3148/8
Mã bưu điện: 01008
Thành phố: Zilina
Quốc gia: Slovakia


Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm đến địa chỉ của bạn, sau khi chúng tôi sẽ nhận được thanh toán từ bạn.
Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng viết thư cho info@stimulant.cz.